Modal Login Example

Modal Login Example

سوالات متداول

×
 • منظور از با 3 حرکت انگلیسی حرف بزن، چیست؟

  در این روش ، در گام اول ویدیوهای آموزشی که از فیلم های کوتاه برتر دنیا گرفته شده اند را مشاهده می کنید، سپس در گام دوم تمارین و آموزش را انجام می دهید و در نهایت در گام سوم با توجه به ویدیوهای آموزش دیده صدای خود را ضبط کرده و برای استاد پشتیبان خود ارسال می فرمایدد تا روند پیشرفت شما زیر نظر باشد.
×
 • نحوه تضمین امنیت پرداخت آنلاین چگونه است؟

  با توجه به اینکه در مرحله پرداخت شما به درگاه پرداخت بانک ارجاع می شوید، کلیه مباحث امنیتی به درگاه پرداخت اینترنتی بانک مربوط است و توسط بانک تضمین می گردد.
×
 • در حال حاضر چه بانکهایی پرداخت اینترنتی را پشتیبانی می کنند؟

  شما با تمامی کارتهای عضو شتاب میتوانید پرداخت اینترنتی انجام دهید.
×
 • آیا بجز تخفیف اعتباری تخفیف دیگری نیز برای مشتریان در نظر گرفته شده است؟

  بله، تخفیفاتی و جوایزی از قبیل دعوت دوستان و تبلیغ زبانستان در کانال های اجتماعی.